Afyon Termal Şehri Emre Tekkesi

0

Afyon Termal Şehri Emre Tekkesi

Afyon termal oteller İhsaniye İlçesi’ne bağlı Döğer Kasabası’nda, Emre Gölü’nün güneydoğusundaki bir yüksek mevki üzerindedir. Kesme taş kaplamalı dikdörtgen prizmal bir şekle sahiptir. XVIII.yüzyıl sonu Osmanlı yapıtıdır. Tekkenin kapısı güney yönünde olup avluya açılır. Batı eteğinde yer alan temel kalıntılarının, XVII.-XVIII yüzyılda varlığı bilinen Emre Köyü’ne ait olduğu zannedilmektedir. Yapı içten tonoz, dıştan üçgen çatı şeklinde olup taş kaplamadır. İç duvarları sıvalı ve badanalıdır.

Sıva üzerinde duvar süslemelerine ait izler görülmektedir. Yapıda yer yer Bizans Dönemine ait Emre baraj gölünün güneydoğu ucunda bir tepe üzerinde kesme taş kaplamalı kuzey-güney istikametli dikdörtgen prizmal bir yapıdır. Güney tarafında avlusu vardır. Afyon termal Batı eteğinde temel kalıntıları izlenmekte olup XVII.-XVIII yüzyıl yerleşim yeri Emre Köyü olduğu düşünülmektedir. Tepenin eteğindeki bu kalıntılar o köye ait olmalıdır. Tekkenin daha sonra onarıldığı düşünülmektedir.

Bugün tekke define arayanlar tarafından tahrip edilmektedir. Son dönemlerde çok tahrip edildiği için onarıma gerek görülmüştür. 2007 sene içerisinde temizlik için kazı yapılmıştır. Afyon termal Güney-kuzey yönlü dikdörtgen prizması şeklinde kesme taş kaplama duvarlı bir yapıdır. Kapısı güney yöne doğrudur. Kapı etrafında ahşap ve mermer hatıllar vardır. Kapı üstünde ise “Mülk Allah’ındır” yazısının olduğu büyük bir taş blok yeri görülmekte olup taş yerinden aşağı ittirilmiştir. İçten tonoz dıştan üçgen çatı şeklindedir ve taş kaplamalıdır.

Her iki uzun duvarlarda ikişer küçük pencere yer almaktadır. Afyon termal otel Uzun duvarların ortasında mermer sütun ve üzerine gelen başlıkları çıkıntı şeklinde durmaktadır. Başlık üzerinden çıkıntı kemer dolanmaktadır. İç duvarlar sıvalı ve badanalıdır. Sıvı üzerinde baskı ile yapılmış duvar betimlemesi görülmektedir. Yapıda kullandıkları taşlardan bir kısmı devşirme olup Bizans zamanına ait sütunce ve başlıklardır.

Ayrıca üzerinde hayvan kabartmaları yer almaktadır. Dönemi’ne ait devşirme taşlar bulunmaktadır. Emre Tekkesi (Yunus Dergahı), Afyonkarahisar termal otel İhsaniye ilçesinde yer almaktadır. Döğer kasabasında olmaktadır. Emre Gölü’nün güneydoğusunda bir tepe üstüne yer edinmiştir. Kesme taş kaplamalı dikdörtgen prizmal bir şekle sahiptir.

 

Diğer Blog Yazılarımızı İnceleyin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.