Afyonkarahisar Mevlevihanesi

afyonkarahisar mevlevihanesi 1
Aafyonkarahisar mevlevihanesi 1

Diğer ismi ile Sultan Divanî Mevlevîhânesi Anadolu’da kurulan ilk mevlevihânelerindendir. Kuruluşu 13.
Yüzyıla dayanır . Bazı kaynaklara göre Konya’dan sonra Dünyanın en büyük Mevlevîhânesi olmaktadır.
1800’lü yıllarda yaşadığı deprem ve 1902’de yaşadığı büyük yangından sonra eserlerin çoğu yanmış ve
bugünkü hâliyle Şeyh Celaleddin Çelebi zamanında 1908’de hizmete tekrardan girmiştir.
Mevlevîhâne Hakkında
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin yedinci kuşak torunu olan Sultan Divanî Afyonkarahisar’da dünyaya gelmiş
, yaşamış ve burada hayata veda etmiştir . Sultan Divanî yaşam tarzı, yazdığı edebi şiirler, yaptığı
icraatlar ve alçak gönüllülüğü ile Afyonkarahisar halkının gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Sultan Divanî
ve yakınlarının türbesinin bulunduğu, Karahisâr-ı Sâhip Sultan Divanî Mevlevîhânesi müze formatına
sokulmuştur. Bugün Mevlânâ ve Sultan Divanî sevgisini taşıyan, onları hayatlarına öncü olarak gören ve
meraklıları tarafından ziyaret edilmektedir. Karahisâr-ı Sâhip Sultan Divanî Mevlevîhânesi cami, müze ve
türbeden oluşmaktadır. Bu durum ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Müzenin düzenlenmesi esnasında
mevlevihaneye ait eşyalar kullanılmıştır. Müzenin girişindeki odalarda el yazması Kur’an-ı Kerim’ler ve
eski derviş kıyafetleri sergilenmiştir. Bunların dışında dervişlerin mutfak yaşamlarını tasvir eden mutfak
bölümü ve o dönemde ki dervişlerin Mevlevihane hayatlarının tasvir edildiği bir oda bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra dival işlemeli puşide levhaları, puşideler ve sandukaların önüne asılan bohçalar
bulunmaktadır. Ayrıca Mevlevîhâne civarında bir çok tarihi konaklar bulunmakta ve bu sokaklarda
yürürken insan kendini yüzyıllar öncesinde hissetmektedir.
Afyonkarahisar Mevlevihânesi günümüzde ücretsiz olarak ziyaretçilerini beklemektedir.