Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi

Afyonkarahisar arkeoloji müzesi daha cumhuriyetin ilk yollarında afyonda kurulmuş olan asar-ı atika muhipleri cemiyeti sayesinde oluşmaya başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu cemiyet sayesinde eski eserler bir araya getirilmeye başlanmıştır. 1933 yılına gelindiğinde müze müdürlüğü ismini almıştır. Kurum 1933 yolundan 1970 yılına kadar taş medresede Arkeoloji ve Etnoğrafya müzesi olarak karma şekilde hizmet vermiştir. 1971 yılında modern bir inşa edilmesi ile birlikte yeni binaya taşınarak hizmet vermeye devam etmiştir. 

Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi Binası 

Afyonkarahisar arkeoloji müzesi binası tek katlı bir bina şeklinde inşa edilmiştir.  Binada birbirine bağlantısı bulunan 9 sergi odası vardır. İçerisinde ayrıca bir adet kitaplık, bir adet konferans salonu, fotoğraf atölyesi ve laboratuvar bulundurmaktadır. Müzede Afyonkarahisar çevresinden bulunmuş olan eserler sergilenmektedir. Bu eserler taş maden çağından başlayarak Bizans çağına kadar kronolojik olarak sıralanmış halde sergiye sunulmaktadır. Ayrıca roma, Bizans gibi dönemlere ait olan pişmiş toprak, metal kap, taş mermer, cam, heykel, sikkeler sergiye açılmaktadır. O dönemin insanlarının yaşayış tarzları ve kullanmış oldukları aletler günümüzde sergilenme fırsatını bu müze sayesinde bulmaktadır. Sadece roma ve Bizans gibi dönemlerle sınırı kalmayıp Tunç, Hitit, Frig, Lidya gibi dönemlere ait eserlere de Afyonkarahisar arkeoloji müzesinde yer verilmektedir. Müzenin bahçe kısmında genel olarak Bizans ve Roma dönemine ait olan mezar sterleri, lahit mezarlar, eski küpler, mezar taşları, ve heykeller sergilenmektedir.